Är Pär Ström schizofren nu också?!

Feminismen är enligt vissa forskarna på väg ut ur Sverige och de kräver att den måste bli försvarad:

Våra undersökningsresultat visar att jämställdhet uppenbarligen har ett pris som måste betalas. Dessa insikter måste beaktas och tas på allvar av politiker och beslutsfattare. Risken är annars att svenskarna överger tron på jämställdhetspolitiken och med hänvisning till biologi, tradition eller religion accepterar status quo.

Då efter att författaren Pär Ström väckt starka reaktioner med sin artikel på Brännpunkt som handlade om att ensidig feminism har gjort sitt och är i grunden djupt orättvis ur jämställdhetsperspektiv:

Sann jämställdhet kan bara uppnås genom könsneutralitet i genusdebatten, där båda könens specifika svårigheter ges samma erkännande!

Självaste Gudrun Schyman blev berörd och sågade Pär Ströms argument längs fotknölarna. Idag sågar Inti Chavez Perez, både bög och blatte, Pär Ström i Brännpunkt med utgångspunkt att han lider av schizofreni:

Den fobiska rädslan är en inre röst som pratar så högt att omvärldens ljud inte når in. Därför misstolkar så många män och kvinnor den feministiska ideologin.

Nu har jag läste några tiotal sidor ur boken Mansförtryck och kvinnovälde. I princip uttrycker Pär Ström befintlig kritik som redan är bekant mot feminismen, men som av olika anledningar fått större uppmärksamhet just nu. Själv har jag haft mina föraningar länge och förstått att feminismens otraditionella sidor har sina begränsningar och även sitt utgångsdatum i politiken.

Poängen med Pär Ströms kritik är att den är samlad och träffar den slagsida som drabbat både politiken, samhället och forskningen. Särskilt påståenden att ”kvinnor skickar oskyldiga män i fängelse” och ”kvinnovåld” tycker jag låter slagkraftigt och borde bli bemött med större allvar.

Senast igår stötte jag på två tonårstjejer som i full färd klöste varandra i ansiktet och drog varandra i håret.
– Lägg dig inte i det här, sa en av tonårstjejerna som höll upp pendeltågsdörren. Ett tjugotal ungdomar stod och tittade på när de misshandlade varandra.

För egen del kändes det nödvändigt att gå emellan och nyttja alla mina tillgängliga street-smart-metoder. Allt våld på offentliga platser är enligt mig oacceptabelt oavsett kön.

Att vara vuxen och man går att nyttja till mycket. Det är väl den lilla glädjen som finns kvar att vara man.

Just politikens roll i familjen är viktig att diskutera. Här har länge vänsterpartiets idéer om kvinnans underordning dominerat Sverige. Perspektivet har sina fördelar, men också sina nackdelar och begränsningar. Att censurera bort män är knappast en lyckad strategi i längden.

Förhoppningsvis kommer vi få se mer av andra personligheter nu i opinionen, det vill säga 49 procent av de män i befolkningen totalt sett i Sverige som är män i traditionell mening – och helst inte ”etablissemangets nya kelgris” Inti Chavez Perez, eller våldtäktsmän eller våldsutövare eller en karikatyr på Svensson eller RFSL-eliten.

Särskilt när 95 procent av männen blir diskriminerade i vårdnadstvister och att kvinnors våld mot män inte tas på allvar i domstolar. Det går inte vifta bort i en handvändning.

About these ads