En ganska rimlig växling på 2 miljarder

vin-och-sprit.jpg

Nu säljs Vin & Sprit för 55 miljarder kronor till franska Pernod Ricard som är ledande inom alkoholdryckesföretagen i världen basunerar kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell idag i ett pressmeddelande.
– Först ska vi konstatera att svenska statens 90-åriga ägande av Vin & Sprit nu går mot sitt slut. Jag skulle vilja säga att det är en ganska rimlig växling av stafettpinnen till det här fina företaget, som nu sker, sade Mats Odell på en presskonferens i morse.

Motbokens fader, Ivar Bratt som grundade företaget Vin & Sprit år 1917 och efter att den avskaffades har Vin & Sprit haft svårt att motivera sin närvaro bland de statliga bolagen. Nykterhetsrörelserna har också påpekat detta och för staten har det inneburit att de suttit på två stolar. Nu satsar regeringen 260 miljoner per år på alkoholpolitik med bland annat ökad tillsyn på serveringstillstånd och råd till föräldrar ifråga om kunskaper och nätverk.

- Det har blivit en mycket noggrann och ansvarsfull process, säger Mats Odell och tackar de som gjort ekonomiska konsekvensanalyser.

Pernod Ricard betalar dels i euro och dollar och utbetalningen sker med garantier från internationella banker och beloppet är en av de högsta som någonsin betalats för ett stort alkohol dryckes företag. Dessutom motsvarar betalningen 21 gånger de vinster som Vin & Sprit gör i år, vilket gör att affären kan gå i förlust senast 2029.

Det kan vara värt att tänka på då.

Samtidigt behåller Vin & Sprit sin svenska prägel med Absolut Vodka, Blossa Glögg och annat svenskt som dominerar.

Affären ger också kristdemokraterna råg i ryggen att vara ett ekonomiskt tillförlitligt parti. Ett litet parti som tagit med alla tänkbara aspekter i utförsäljningen. Det här känns skönt.

Uppdatering:

DN:s ledare menar att Mats Odell borde låta pengarna som genererar 2 miljarder mindre i betalningar av statsskulden på lång sikt ska ersättas av skattelättnader på kort sikt. DN vill:

Med tanke på att många svenskar har låga besparingar och små marginaler vore det angeläget om en del av intäkterna återfördes till företagens verkliga ägare, det vill säga skattebetalarna.

För kristdemokraterna – och Alliansen – är det viktigare att påvisa att de kan hantera Sveriges ekonomi på ett ansvarsfullt sätt, vilket i det här fallet innebär större balans. Att få 2 miljarder mer utrymme i statskassan är naturligtvis ett välkommet tillskott – men också en fin växlingkassa.

…om dessa tiger ska stenarna ropa

Madeleine Neumann.jpg

När tron övergår till fanatism istället för ansvarsfulla handlingar är den direkt farlig. 11-åriga Madeline Neumann fick ingen vård och dog på grund av föräldrar som brast i att ta ansvar, meddelar Aftonbladet, som menar att händelsen kan få negativa konsekvenser för de religiösa i USA.

Det är naturligtvis fasansfullt när fanatism tar överhanden, vilket även har inträffat i Sverige under mitten av 1950-talet när trons vågor gick höga i det frikyrkliga landskapet. Nu är det i sig inget fel att tro på under – vilket ibland är sista utvägen för en människa.

Faktum är att troende – precis som vilken annan människa – ska använda alla tänkbara vägar för att tillfriskna och göra det oavbrutet och flitigt. Att klandra detta är att inte älska sig själv och ta hand om sig själv, utan helt förlita sig på andra ska ta hand om problemet. Det är inte tro, utan en förtäckt form av självömkan med själviska krav.

Så här klokt skrev den teologiska forskaren Ann Heberlein i Svensk Dagbladet för några dagar sedan:

Ann Heberleins råd

Hade Madeleines föräldrar förstått sina egna begränsningar hade de också kunnat avskärma sig från de negativa idéer som underminerar det egna ansvaret och som bäddar för att skylla allting på Gud. Ytterst handlar det om vilken föreställning människan har av Gud. Just den här föreställningen att ”Gud är god” gömmer oftast en begränsad uppfattning om den egna förmågan, som är förutsättningen för goda handlingar.

Det blir helt enkelt en förskjutning av den egna godheten på Gud och en förtätning av den egna förmågan, att heliga handlingar är tillräckliga. En slags självupptagen suggestion än en verklig tro som tar sig i uttryck i goda handlingar. Istället trodde föräldrarna att flickan drabbats av en andlig attack och bön var tillräckligt för att hon skulle bli frisk.

Nu saknades det en diagnos för Madeleine Neumann, vilket försvårade identifieringen. Det förmildrar omständigheterna, men tar inte bort föräldrarnas ansvar att de kunde sökt läkarhjälp.

Demokratisk hopplös situation i Zimbabwe

Valet i Zimbabwe är troligen lika demokratiskt hopplöst som situationen på Kuba, där Fidel Castros närvaro gör att politiska förändringar är omöjliga. Den 84-årige presidenten Robert Mugabe har styrt Zimbabwe sedan självständigheten 1980 och har manipulerat valutgångarna sedan dess. Han förutspås vinna med 57 procent, trots att arbetslösheten ligger uppemot 80 procent, skyhög inflation där pengarna blivit värdelösa och hyllorna i livsmedelsbutikerna gapar tomma.

Något är väldigt mycket fel i Zimbabwe. Robert Mugabe är helt enkelt inte värd att bli tilltalad som president och omvärlden borde reagera med styrka – istället för att vänta ända in i det sista när det gäller hanteringen av diktatorer i Afrika som praktiserar omvänd rasism och lägger skulden på det vita förtrycket istället för att själv utöva politisk makt.

Pojken i pappas kläder behöver hjälp

Mansförtryck

Pär Ström fortsätter sitt korståg med framgång för män som känner sig förtryckta:

Vi är många män som tar avstånd från kvinnodiskriminering, men som för den skull inte själva vill bli diskriminerade. Jämställdhetsarbetet måste ta båda könens svårigheter på lika stort allvar. Det ska vara könsneutralt.

Själv håller jag med Pär Ström i hans korståg. Det är svårt att bortse från behovet av män som blir utsatta i ett ensidigt genusperspektiv som endast tar fasta på kvinnors lidande och behov. Att det gått så långt att det behövs en mansdag den 8 september är ett konkret förslag, som sätter männen på den politiska kartan.

Här behöver det diskuteras mer om männens och pojkarnas identitet och konsekvenserna av feminismen. Särskilt när feminismen gjort det fult för män att tala för sin egen sak. Här behöver ifrågasättandet av en överdriven feminism bli viktigt, eftersom det skymmer de mentala utsikterna för beslutsfattare som utgår från karikatyrer om män.

En ingångspunkt är ungdomsvåldet där männens svaga identitet i samhället har lett till att problemen kring pojkars identitetsutveckling betraktas som en smula förlegat och föråldrad. När våldet blir en lösning har samhället en skyldighet att fundera kring behoven som finns omkring pojkar och män.

Män har blivit en alltmer isolerad företeelse inom den kommunala sektorn, vilket visar att både fördomar, skvaller och förtal är mäktiga vapen för att skapa ett förtryck som utesluter män.

75,000 kr för furstesmek

Peter Wallenberg.jpg
Gregor Nowinski blev årets ekonomijournalist 2007 efter att ha gjort en historisk exposé av dynastin Wallenberg i SVT. Juryn som valde Gregor Nowinski kom från TT, E24, Dagens Industri och Bonniers AB. Priset blev hela 75,000 kronor.

Nu har Bertil Torekull kommenterat valet av Gregor Nowinski på DN Debatt:

Ett obehagligt exempel på fursteslick och devot intervjuteknik.

Själv har jag tidigare skrivit om ämnet och menar att en moralisk debatt har gått förbi. Just LKAB:s och SKF:s roll under andra världskriget är intressant att belysa närmare. Då i kombination med diplomaten Raoul Wallenberg som på ett framgångsrikt sätt tvättade händerna åt dynastin Wallenberg.

Att dynastin Wallenberg ofta blev synonymt med svensk utrikespolitik ger en betydligt komplicerade bild av verkligheten än att Peter Wallenberg skulle vara någon slags furste. Att detta varit självklart för USA och de allierade är en sak, men att benen idag ska slås undan för en historisk exposé är inget annat än en rädsla för att ersätta frågetecken med utropstecken.

Frågan är när det ska börja levereras en annan utrikespolitisk verklighetsuppfattning?

Vilken religiösa propaganda?

Debattören Ulla Johansson kritiserar media för religiös propaganda i Aftonbladet i ett bittert ateistiskt resonemang. Det är fel på SVT, försvarsmakten och Aftonbladet som är för tillåtande gentemot det kristna kulturarvet och dessutom hotar tron att skada intellektet:

Kläms förnuft och upplysning ihjäl.

Att helt stänga dörren för religionen är ju kanske en av medias största misstag. Varje söndag morgon tittar jag på CNBC News som sänder en uppsjö av predikningar från olika ställen i USA. På sätt och vis tycker jag CNBC News gjort rätt.

Sedan så håller jag med pastor Niklas Piensoho att det behövs måttlighet, saklighet och distans i en rad kristna frågor i samhället – och helt andra förebilder för frikyrkligheten. Kristendomen ska aldrig vara krävande mot människor som inte delar dess mening. Samtidigt ska det alltid finnas en skiljelinje mellan politik och religion eller mellan journalistik och religion.

Därmed är det inte sagt att det är förbjudet med gudstjänst i försvarsmakten eller Gudsnärvaro i media. Aftonbladets Lars Johan Hierta trodde på Gud – och rollen som Gud fick i hans tidning var helt fri. En tämligen klok tanke.

Även den varmblodige ateisten Herbert Tingsten ansåg att Gud behövdes i samhället. Då nämligen i inledningen av en samhällsförändring.

Även den mänskliga tanken behöver hjälp av Gud.

Då åtminstone för att räkna stjärnorna

Från revision till vision?

husvagn.jpg Revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers André Wallenberg och Patrik Gunnarsson är i farten och bedömer att svenska banker riskerar att hamna i obalans då deras kunder riskerar att inte kunna betala tillbaka sina skulder. De skriver:

Sedan sommaren 2006 har exekutiva auktioner skapat ett överskott på ungefär 600 000 vakanta enfamiljshus i USA. Hustillverkare har bidragit med ytterligare 200 000 nytillverkade hus som också står tomma.

Nu varnar de för liknande scenario i Sverige där priserna på bostadsmarknaden skjutit i höjden. Deras lösning har nog de flesta stockholmare inte missat i reklamen på tunnelbanan – en vision:

Lösningen ligger snarare i en tätare uppföljning av riskerna i kombination med en genomarbetad kontinuitetsplanering som sträcker sig längre än bara några månader framåt.

Bakgrunden är en utredning om lagändring som kommer att anpassa svensk lagstiftning till den europeiska marknaden. Våren 2006 tog Europaparlamentet ett beslut om ändrad lagstiftning som ska vara genomförd senast 29 juni 2008.

Skillnaden består i att det inte längre krävs revision enligt lag. Därmed blir det viktigare med vision. Å andra sidan så behöver ju företagen revision, så det är lite storm i ett vattenglas.