En hemlös liberal med politiska illusioner


Johan Norberg är upprörd:

Tro mig, alliansen har inte en aning om vad det är de har ställt till med när de har drivit igenom denna gamla (s)-idé.

Faktum är ju att idén har representation i en ny militär och civil hotbild som helt klart har behövt uppdateras. FRA-lagen erbjuder regeringen att göra motstånd för att försvara demokratin.

Sedan att liberalerna medvetet valt att skjuta in sina illusioner i politiken är i sig ett misstag. Skiljelinjen har gått mellan värdenihilismen och dess ingångar i vänsterrörelsen och liberalismen, vilket även återspeglar sig i bloggosfären där vänstern och liberalerna har samsats om utrymmet i rubrikerna.

Nu när Sverigedemokraterna får 3,9 i en SIFO-mätning blir det tydligt att värdenihilismen är ett problem för svenska folket. Här har kristdemokraterna ett tydligt ansvar att visa att värderingar har vikt, men även andra partier med värdekonservatism är välkomna att skjuta fram sina positioner.

Jag får stöd för min analys av självaste Göran Greider som skriver i Metro:

Elfte-septemberhändelserna bidrog också till att knäcka den vänstervåg som började ta form under nittiotalets sista år. I snart tio års tid har nog många med mig haft en känsla av att vi levt i ett slags permanent krigstillstånd: den mesta samhällskritiken har ställts in. Men så, under de senaste veckorna, är det som om kedjorna lossnat på allvar: Plötsligt full proteststorm mot den nya avlyssningslagen.

Men, Sverige behöver uppdateras. Det går att tekniskt också skydda integriteten, vilket många missar.

Missar är kanske fel ord. Snarare utnyttjar för att skjuta fram sin egen position i ett missförstått landskap.

Differences in the color red

Russian journalist Julia Latynina writes in Washington Post:

The right to commit crime has become part of official privilege. If the victim doesn’t raise a fuss, no one is punished. If the victim appeals to the public, he or she is harshly punished. The very fact of appealing to the public is perceived as a challenge to the regime. But who laid down these rules of the game? Who never punishes his friends? Putin.

Latynina forgets that Russia is a democracy which is undergoing strong development where old structures are being replaced by new ones. Rather than dismissing the Russian democracy and placing it on a countdown to Mars, it should be taken to account.

There is reason to believe in the Russian democracy. There is far more hope for Russian democracy than the Chinese. There are differences between a slow, steady democratic development and a fast market economy with limited democratic rights and freedom.

There are differences in the color red.

Politiskt oro från farmen Lidingö

FOI:s generaldirektör Madelene Sandström skrev 20 september 2005 på Brännpunkt om temat övervakning och integritet:

Med ny teknik kan vi alltså skydda individens integritet när kraven på ökat skydd mot såväl samhällsfunktioner som individer ökar. Det kräver att ett flertal aktörer i samhället, som nu påverkar utvecklingen, ser och förstår möjligheterna och agerar tillsammans men också omprövar rådande sanningar om övervakning.

Just här tycker jag media försöker knipa många billiga poänger. Då genom att påvisa att övervakningen kommer att vara privat. P J Anders Linder tycker jag blåser på de fördomar och oro som finns för att övervakningen som FRA ska stå för kommer att rikta in sig på enskilda individer och deras personliga vanor.

Oron märks i följande uttalanden av P J Anders Linder:

Det finns trots allt andra partier. Det vore konstigt om inte sd försökte profitera på försvarsfrågan och om inte piratpartiet får medvind av Lex Orwell.

Om omprövningen av rådande sanningar inte sträcker sig längre än till George Orwell Nineteen Eighty-Four så blir jag orolig.

Vet herr utrikesminister vad terrorism är?

Nytt i gammal förpackning kan sägas om utrikesminister Carl Bildts uttalande (080622) om utvecklingen i Zimbabwe:

Ansvaret för den statsstödda terror som nu förstör de demokratiska möjligheterna i Zimbabwe ligger entydigt på Robert Mugabe.

Sedan när blev enväldiga stamliknande diktaturer i Afrika terrorister? De har väl knappast Internet i Zimbabwe som är värt att bevaka av en statlig institution likt FRA med snart 900 anställda?

Ett sådant här uttalande ska naturligtvis gälla Hamas, som i sitt partiprogram har inskrivet följande:

Israel kommer att existera – och kommer att fortsätta att existera – tills islam utplånar det, precis som det utplånat andra innan det.

Vilka är dessa andra om inte demokratiska nationer som Sverige?

Rätt namn på rätt sak plus. Gärna proportionell avvägning i ett sammanhang där det är nödvändigt med övertoner, tack. Sådana här överdrivna uttalanden är onödiga för att bevisa ett demokratiskt engagemang.

Så här skrev utrikesminister Bildt om relationen mellan Hamas och Israel:

Från Mellersta Östern är det att positivt notera att den indirekta överenskommelse som ingåtts mellan Israel och Hamas om en vapenvila kring Gaza förefaller att respekteras. Under den kommande veckan skall detta innebära att Israel börjar att lyfta på den hårda blockad man nu har av området.

Det vore mer positivt noterat om Hamas tog bort sitt demokratiförakt.

Löjliga fördomsfulla toner på Fotbollskanalen

Det är alltid intressant att se hur fördomarna flödar inom fotbollen återspeglar övriga åsikter som finns inom försvaret.

Här kommer några smått svenska högtravade meningar om synen på Ryssland, då från fotbollskanalen.se av ingen annan mindre än sportjournalisten Olof Lundh:

Ryssland kom ut precis som mot Sverige, som ett galet gäng kosacker i full galopp…

Kamrat Lundh ansluter sig härmed till den ryska revolutionen.

Om Guus Hiddink är en Lenin för det här landslaget – så är det Andrej Arsjavin och hans kamrater som utför arbetet.

DN-journalisten Jan Lewenhagen kallar ryssarna för ”Hiddinks pojklag” och ”Sverigedödarna”.

Ändå var det skönt att få se hur Ryssland vann mot Holland. Guus Hiddink har kopierat ett framgångsrecept där han använder allt för att hålla engagemanget i liv i en match som höll på i 120 minuter.

Tyvärr hänger många svenskar inte med utvecklingen i Ryssland. Stegen mot demokrati går i full takt. Till och med i klimatfrågan engagerar sig den ryska presidenten Dmitri Medvedev:

Om vi nu inte ingriper i den ekologiska situationen kommer stora delar av Ryssland inte vara beboeliga om tjugo eller trettio år.

Helt klart så har den demokratiska utvecklingen tagit fart i Ryssland.

Grattis Ryssland. Snyggare fotboll har jag inte sett sedan någon gång på 1980-talet.

P.S: Översättningen på Google Beta fungerar mellan finska och svenska.

Gick luften ur?

Lena Forsman (c) gick hårt mot Rickhard Slätt då hon tog kontakt med hans arbetsgivare för att påpeka övertonerna på hans blogg Rätt & Slätt.

Här måste luften gått ur. Jag ska inte lägga mig i och säga vad som varit den bästa handlingen, men helt klart fanns det mindre smärtsamma alternativ.

”One ring to rule them all”

Att vara negativ är en sak, men att vara blind är en annan. En person som börjar klarna upp framför andra i detta sammanhang är statsminister Fredrik Reinfeldt. Igår var han och såg hur ett toppat svenskt lag förlorade i matchen mot ett yngre Ryssland samtidigt som riksdagen debatterade. Journalisten Jens Fjällström myntade uttrycket att ”dåtid mötte framtiden”.

Sverige har EM:s äldsta fotbollslag. Sverige har också den äldsta lagstiftningen mot terrorism

Innan matchen hade ryska fotbollsspelaren Roman Pavlyuchenko (uttalas Pavljutjenko) sagt till TV4:

Om vi ska besegra dem måste vi spela som ett lag. Då vinner vi!

Liknande kan sägas om FRA-lagen som klubbades igenom i riksdagen igår. Tidigare har det klagats på att statsminister Fredrik Reinfeldt är alldeles för tyst och vek, men när han leder Sverige in i globalismens tidevarv så sker det med fast hand och lyssnande öra.

Det sägs att FRA-lagen är går emot den personliga integriteten. Men, vad är egentligen personlig integritet? Jag ska här med egna ord sammanfatta FRA-lagens och därmed Alliansens syn på personlig integritet:

Integritet mellan stat och individ är en prövning om säkerhet och trygghet.

För att staten ska kunna ge medborgarna skydd måste staten ha den yttersta kontrollen. Bristande kontroll om yttre hot i skarpt läge kan i värsta fall leda till minskat förtroende för staten. Detta ska avvägas mot medborgarnas tilltro till myndigheter, vars uppgift är att ställa allmänna intressen mot övervakning av enskilda.

Medborgarna har rätt att vara anonyma, men inte isolerade. Grundläggande är mänsklig gemenskap och samhällelig samhörighet.

Idag finns rumslig integritet som avser hemfrid, materiell integritet för egendomsskydd, kroppslig integritet som avser skyddet för liv och hälsa eller ingrepp i eller mot kroppen, personlig integritet som syftar på rörelsefrihet och personlig frihet samt privatlivet, ekonomin och personligheten.

Vissa handlingar är kränkande mot integriteten.

Då bland annat intrång i den privata sfären, insamling eller offentliggöra om en persons privata förhållanden. Till detta räknas metoder som skuggning, spionering, telefonterror och dylikt, men även olovlig ljudupptagning, fotografering eller filmupptagning, brytande av brevhemlighet, telefonavlyssning samt utnyttjande av avlyssningsapparatur.

Det finns alltså en uppfattning om att vi människor har en fredad sfär eller zon som bör vara tillförsäkrad.

De nya inre och yttre nationella hoten innebär en inskränkning av integritetsskyddet, där FRA-lagen förordar följande elektroniska skydd för integriteten:

Regler [--- ] måste sålunda förses med olika, i skilda situationer mer eller mindre vittgående undantag eller på annat sätt begränsas till sin giltighet, så att andra människors och samhällets intressen i övrigt inte träds för när.

Utrikesminister Carl Bildt som själv kommer få tillgång till informationen från FRA är väl medveten om integritetsaspekten. Det är just försäkran om integritet som är viktig för statsråd att förmedla till medborgarna. Själv stödjer jag vår utrikesminister, men i och med mitt bloggande har jag djupa sympatier för liberalismens ideal.

För att använda mina egna ideologiska glasögon så tror jag att liberalismen någonstans behöver adoptera Jeremy Benthams idéer om Panopticon som ett nödvändig begränsande försäkran i strävandet efter idealen hålls vid liv. Utövandet av makt kommer troligen ske på en sådan nivå att ingen märker av det. Det är först när integriteten blir kränkt materiellt och fysiskt som den är farlig.

I detta fall har socialiberalerna fått ge efter för värdenihilisterna. En sådan brytning såg vi redan i och med socialdemokraternas påhopp på folkpartiet i och med dataintrånget. Jag tycker mig kunna skönja följande problematik från DN:s ledarredaktion som bad Alliansens medlemmar att rösta nej till FRA-lagen.

Däremot såg jag en ödmjukhet hos statsminister Reinfeldt som gav tillåtelse till ytterligare skydd för integriteten. En försäkran.

Eller i värsta fall: ”One ring to rule them all”; eller som Oscar Swartz uttrycker det på Brännpunkt:

Riksdagsmännen bör be till gudarna att det inte uppstår en klick av tekniker som bestämmer sig för att övervaka och avlyssna just nästa riksdags ledamöter eller att vi inte får en regering som anser att makten utgår från dem och inte från folket.

När det gäller kontroll ska det alltid finnas en transparens. Fördelen med FRA-lagen är att det enkelt går att spåra även dem som lyssnar – om än på schysstare sätt än att hänga ut dem med liv och lem på nätet.

Det om något är att kränka integriteten.