385,000 osynliga barn i samhället

Ja, jag är ett sådant där osynligt barn som växte upp i en klassisk familj där alkoholmissbruk förekom oftast kvällstid. Det resulterade i fysiskt närvarande föräldrar som var normala på alla sätt, men som psykiskt var frånvarande. Resultatet av deras dolda missbruk har lett till en resa som jag i vuxen ålder har varit tvungen att ta mig igenom på egen hand.

Oftast orättvist, men jag är å andra sidan inte resan ensam.

Att samhället sviker sådana barn, en uppskattad siffra på 385.000, är ett mysterium. Antagligen beror detta på att alkoholmissbruket är så vanligt att det inte hanteras mer än på en statistisk nivå. Dessutom finns det sällan rätt slags hjälp att få i samhället mer än en uppsjö av olika diagnoser för depression, utmattning, fobier och posttraumatisk stress.

Tyvärr hjälper inte antidepressiva preparat, eftersom det emotionella livet redan är avstängt.

För svenska professionella vill jag djupt rekommendera Charles Whitefield som är betydligt bredare än Alice Miller.

Det är också bra att forskarna ska studera hur barnen skadas. Några områden som definitivt blir underutvecklade är det andliga, som handlar om kärlek, värme, närhet, intimitet, bestämdhet. Istället blir barnen rationella, småvuxna, svart-vita, perfektionistiska, försöker ta över föräldrarnas uppgifter och så vidare.

Problemen kan definieras som ”vanliga”, och är lätta att hantera eftersom de handlar om brist på tillit och trygghet i nära relationen. En god lärare i skolan kan bli räddningen för de glömda barnen. Dessvärre stannar den emotionella och andliga utvecklingen till, vilket kan leda till att ytterligare en generation som dränker sin inre värld i spriten eller flyr in i ett osunt förhållningssätt till olika vanliga beteenden som på sikt riskerar att bli destruktiva.

Det är bra som samhället kan se problemet och våga ta tag i det – och ge dessa barn egna verktyg som de inte får med sig hemifrån.

Annars har vi snart ett samhälle som å ena sidan består av arbetsnarkomaner och å andra sidan består av deprimerade och utmattade själar som gömmer sig för mänskligheten. Dessvärre är bara grupper lika sjuka.

Har finska kniven förvandlats till pistol?

Polisen i Kauhajoki hade fyra dagar innan skolmassakern försökt komma i kontakt med den 22-årige gärningsmannen Matti Juhani Saari, men gav upp sitt sökande när de upptäckte att han var bortrest. Detta meddelar en nära källa i polisutredningen till Ilta-Sanomat. Förundersökningsledaren Mikko Paatero slår ifrån sig uppgifterna, men vill inte ge några ytterligare detaljer om polisens möjligheter innan incidenten.

DN uppger att det finns 600,000 som har vapenlicens som har tillgång till 1,6 miljoner vapen och att åldersgränsen för licens är 15 år. Dessvärre verkar själva mördarkomplexet inte existera, utan är en konflikt mellan ungdoms- och vuxenvärlden. I Sverige finns ingen motsvarighet till problematiken i Finland på grund av en omfattande social kontroll – eller så handlar det helt enkelt om olika kulturer.

Finland har till skillnad mot Sverige inte existerat särskilt länge som nation. Landet har 350,000 soldater och 100,000 frivilliga som när som helst kan rycka ut om Ryssland skulle komma stormande längst karelska gränsen. Till skillnad mot svenskar betonar finländare mod på ett helt annat sätt än svenskarna.

Liberalerna endast objektiva i medgång?

Statsvetaren Bo Rothstein är ivrigt kommenterad i bloggosfären. Han slår huvudet på spiken angående liberaleras drömmar om den förnuftiga människan, vars förebild bland annat är Ayn Rand. Rothstein sparar inte på krutet på Brännpunkt i SvD:

Det förefaller vara så att marknader inte alls är självreglerande utan tvärtom självdestruktiva om de inte omfattas av en stark reglering.

Utvecklingen i USA:s ekonomi är oroväckande, även om det inte får direkta konsekvenser på marknaden i Sverige. Däremot kan det skvalpa lite i vår vik, men mycket mer är det inte. Regeringen satsar 32 miljarder i sin budget inför år 2009.

Däremot skvalpar det inte ifråga om politisk debatt. Här har vågarna gått höga från det ena ämnet till det andra – och det bör tilläggas att Bo Rothstein inte tillhör kategorin dåliga debattör. Han slår huvudet på spiken. Visserligen tillsammans med debattören Göran Greider, men vad då? Han är nog den som tar skottpengar på liberaler.

Själv är jag förvånad över president George W Bush uttalande. De har låtit ovanligt generösa för välfärdsstaten. Att företagen i USA också får ge tillbaka till välfärdsstaten borde också vara lika fundamentalt.

Hur 17 vill ca 45% ha en s-regering?!


SSU:s praktiserar den symboliska talionprincipen, som har sitt ursprung i Gamla Testamentets straffrätt ”öga för öga”. Vad SSU etiskt menar är att det är brottsligt att tjäna för mycket pengar. Alla som tjänar förmer än andra och blir drabbade av försåtliga brott ska tillönskas rosor.

Deras uttalande andas hat, ilska, förakt och illvilja. Nej, kära svenska folk, varför vill ni ha en socialdemokratisk regering som har ett ungdomsförbund som rumlar runt i sandlådan? Lyckligtvis har oppositionsledaren Mona Sahlin fötterna på jorden, men ändå. Spelar etik och moral ingen roll?

Här är bilderna från dödsklassen

Den finska polisen publicerar nu bilderna från Kauhajoki där Matti Juhani Saari sköt ihjäl 10 människor och tog därefter sitt liv. Det är de första bilderna som kommer ut från klassrummet där Saari sköt och brände upp sina klasskamrater:

Tumulten resulterade i krossade glas i aulan:

Här sköt Matti Juhani Saari ut genom fönstret:

Finska källor: IL, IS

Ny hotbild: Blir just du bevakad?

Ekot avslöjar att den nationella hotbilden som ska definieras i kommande FRA-proposition i december diskuteras just nu i regeringen. Här är en sammanfattning och förklaring:

Samhällelig hotbild Individuell integritetskränkning
Yttre militära hot mot landet. De företag och privatpersoner som är etablerade i Ryssland, men även i praktiken grannländer som Tyskland och Storbritannien kan utsättas för granskning vid misstanke om militärt hot mot Sverige.
Säkerhetspolitiska konsekvenser vid internationell terrorism. Kan innebära att FRA genomsöker befolkningen efter de som misstänkts haft samröre med terrorister, exempelvis släktingar, vänner och banker. Just nu gäller detta främst extrema islamistiska grupperingar.
Utveckling och spridning av massförstörelsevapen och kontroll av svensk vapenexport. Detta gäller de som är intresserade av massförstörelsevapen (uran i Ryssland) och som smugglar vapen.
Förutsättningar för svenskt deltagande i fredfrämjande och humanitära internationella insatser, eller hot mot säkerheten vid sådana insatser. Svenska politiker och militär behöver få korrekt information om vad som händer i en specifik situation någonstans i världen. Deras ambassader i Sverige får räkna med att bli övervakade minutöst, men även grupper som finansierar deras verksamhet.
Allvarliga yttre hot mot samhällets tekniska infrastrukturer, till exempel it-trafik. Internationella hackers som skapar stor förödelse i våra datorer.
Konflikter utomlands med konsekvenser för internationell säkerhet. Konflikter utanför Sverige, exempelvis Rysslands relation med Georgien och muslimska grupperingar i Irak, som påverkar EU:s och USA:s säkerhet.
FRA kan spana mot internationella företeelser i övrigt av särskild betydelse för svensk utrikes- säkerhets- och försvarspolitik. Det som berör utrikespolitiska relationer  som berör svenska förhållanden kommer bevakas med ett särskilt intresse.

I praktiken innebär hotbilden att alla svenskar blir genomsökta efter relevant information, men att sökbegreppen endast får ta tillvara information som berör individers och företagens relation till främmande makt, hackers, terrorister och vapensmugglare. Det nämns inget här om pedofiler eller människosmugglare.

Urvalen kommer att prövas utifrån proportionalitet och stor hänsyn kommer att beaktas för den enskildes integritet. Dessutom kommer de att bli redovisade för en kontrollstation och ett integritetsskyddsråd med politiker som samarbetar med Datainspektionen.

Läs gärna mer om försvarsutskottets betänkande i tidigare artikel.

Vem kontrollerar de som kontrollerar?

FRA-lagen har fått en rad olika förändringar som ska stärka integriteten hos svenska folket som nu ska bli utsatt för en hård granskning. Den finns utlagd på riksdagens hemsida och i pdf-format. Från kristdemokraterna har Else-Marie Lindgren deltagit i försvarsutskottets betänkande.

Min spontana reaktion är att jag är smått imponerad, eftersom det inrättas ett integritetsskyddsråd på FRA med direkta möjligheter att reflektera kring etiskt och moraliska situationer. Dessutom påminner informationshämtningsprocessen nu mer ett slutet kretslopp. I ett tidigt skede förstörs och utelämnas onödig information som saknar relevans för områden som gäller säkerhets-, utrikes- och försvarspolitik – och FRA får framför allt inte tillgång till operatörerna, uppger HAX.

Hur det slutna systemet fungerar måste dessutom preciseras. Ingenting lämnas således åt slumpen.

Dessutom blir det domstolarnas uppgift att pröva sökbegrepp som härleder till fysiska personer och att regeringen måste visa hänsyn när de beställer material. Regeringen kommer också ge årliga rapporter till riksdagen och införa en kontrollstation som ska finnas på plats år 2011. Fram till dess ska en parlamentarisk tillsatt kommitté samarbeta med Datainspektionen med inriktning mot integritetsfrågor. Kommittén ska tillsätta ett integritetsombud, IO, som får ansvara för svenska befolkningens frågor.

Den röd-gröna oppositionen i försvarsutskottets betänkande är däremot inte nöjda:

De justeringar av betänkandet som tillkommit efter utskottsbehandlingen kan inte sägas utgöra en tillräcklig genomlysning och korrigering av förslaget. Detta lagförslag är helt identiskt med det tidigare förslaget.

Själv tycker jag det viktigaste kontrollen är den som kommer genomföras på FRA, eftersom den är direkt på plats. Integritetsskyddsrådet ska ha möjligheten att stå i direkt kontakt med kontrollstationen och framför allt med integritetsombudsmannen.