Lex Bjästa för (s)ovande politiker

Det har varit en del positiva politiska bloggreaktioner kring våldtäkterna i Bjästa. Då framför allt att det lilla samhället ställt sig på den utpekades sida än hos själva offret. En vuxenvärld som deltar i kampanjen mot en flicka. En spiral av olika tolkningar har spritt sig om våldtäkterna, vilket kan klassificeras som efterhandskonstruktioner. Här har sociala medier fungerat som ett sätt att hävda sin egen sak, vilket lär skapa flera gråa hår hos tingsrätten i Örnsköldsvik.

Här har Uppdrag Granskning gjort ett viktigt samhällsjobb. Själv är jag smått chockad över händelserna, men inte förvånad. Det har hänt tidigare, men skillnaden är att Bjästa valde fel sida.


Röd mark
En vana som jag lagt till mig är att gå in på val.se och titta på resultatet från tidigare val. Detta hittade jag om Bjästa:

Det smått gulliga är att Röda Malmö gör en politisk poäng om detta:

Myndigheter och politiker måste granska hur det här blev möjligt och ta sitt eget ansvar. Det räcker inte med vackra ord, man måste också se till att saker och ting görs i praktiken, att tillräcklig utbildning, fortbildning och resurser ställs till förfogande. Jan Björklund har det yttersta ansvaret för hur svensk skola fungerar. Varför ser det ut som det gör när Björklund har styrt i fyra år?

Beslut och ansvar på rätt nivå
Kristdemokraterna förespråkar lokaldemokrati och tycker att beslut ska fattas på rätt ändamålsenliga nivå. Helt klart så fungerar inte lokaldemokratin här, och det är inte Alliansens fel. Det krävs en hel del retorik för att tvätta bort en sådan här absurd lokal historia för att skylla det politiska ansvaret på regeringen.

Dagens prosit
De socialdemokratiska bloggarna har inte skrivit något politiskt alls. Rätt så märkligt, va? Peter Andersson tycker det är en håla. Ha! Och Kulturbloggen.com skyller på prästen. Hos Johan Westerholm hittade jag 147 inlägg om Vellinge men inget om Bjästa. Så, vart tog samhälleliga rättvisan vägen? Varför åker inte partisekreteraren Ibrahim Baylan (s) till Örnsköldsvik och tar den röda kommunledningen i örat?

Förhoppningsvis är väljarna klokare än så när socialdemokraterna söker makten framför allt.

Vuxenvärlden brister
Här har de vuxna (inklusive socialdemokratiska politiker) förlorat sin beslutanderätt och agerat passivt och neutralt. Själv vet jag att om jag inte bestämmer, så bestämmer någon annan åt mig. Det kan vara bra när jag söker hjälp, men det är minst lika viktigt att ha mod att förändra det jag kan. Uppenbarligen saknades modet och förändringsförmågan i Bjästa.

Politiskt förslag
Ett av mina politiska förslag är att komplettera värdegrundsarbetet i lokala skolor med så kallade ”fria rum” i skolan. Det rummet ska vara öppet för frivilligorganisationer, positiva initiativ som motverkar destruktivt beteende. Rummet ska vara institutionsfritt och ge möjligheter att agera bortom lärarnas auktoritet. Där ska det kunna anordnas samtal med särskilda teman, föreläsningar som är relevanta och annat som är dagsaktuellt. Detta vill jag förändra i Håbo kommun/Bålsta där jag kommer ifrån och kandiderar som tredjenamn för kristdemokraterna.

Media
Ex 1 2 3, DN 1, SvD, Newsmill

About these ads

One thought on “Lex Bjästa för (s)ovande politiker

Kommentarer inaktiverade.