Varför känns det orealistiskt?

När jag tänker på vad ett incitament – kömiljarden – gjort för att vården har blivit bättre och vad lagen om valfrihet (LOV) gjort för att locka till sig nya vårdcentraler till glesbygdens utkanter blir jag glad. Däremot blir jag förbryllad när ”extra”-politiken presenteras från socialdemokraterna. Mona Sahlin och Thomas Östros skriver på DN Debatt:

Vårt besked är att skolan, vården och omsorgen kommer att tillföras väsentligt större resurser än de 12 miljarder kronor – mer än regeringens alternativ – som vi redan avsatt i ett första steg.

Att offentliga sektorn blir effektivt är viktigare än att det tillförs oändliga resurser som inte har någon funktion. Dessutom har arbetslösheten inte ökat, enligt SCB majmätning.


Incitament
Att göra Alliansens kömiljard innehållslös är socialdemokraternas däremot experter på:

Det behövs insatser för fler heltidsjobb. Här måste stat och kommun hjälpas åt. En särskild heltidsmiljard ska införas. Miljarden ska fördelas till kommuner och landsting utifrån hur bra de är på att skapa heltidstjänster under 2011 och 2012.

Lite siffror
Enligt SCB så så i maj månad 2010 4,502,000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta. Av dessa är 3,389,000 personer fast anställda. Det är alltså 75 procent som har fasta anställningar, vilket innebär att socialdemokraterna lovar fast anställning åt över 1 miljon människor. Det är hit den den extra miljarden ska gå. För att göra vad? Samma effekt som Alliansens kömiljard som reducerat vårdköerna så oppositionen blivit alldeles tysta?

Arbetslösheten ökar inte
En viktig notis är att tidsbegränsade jobb har också ökat under det här året, vilket visar att viljan att fastanställa är låg i finanskrisens spår. Från maj 2009 till maj 2010 har ökningen gått från 44,000 personer till 625,000.

Uppfinnarverkstad
Ett annat intressant förslag socialdemokraterna kommer med är:

För att stärka utvecklingen vill vi tillsätta en innovations- och produktivitetsdelegation som ska bidra till att stärka välfärden.

Jag kan bara konstatera att det krävs en hel del tankeverksamhet för att skaka fram så många fastanställningar. Särskilt i skuggan av finanskrisen.

Läs gärna GP:s ledare ”är det verkligen så” och svarar att det är ”skrattretande”.

Bloggar
Norah4you, Kent, s-buzz, Krassman, Högberg

About these ads

3 thoughts on “Varför känns det orealistiskt?

 1. mikael skriver:

  Hej!

  Vad gäller den politik som Sahlin & Östros presenterar och deras löften så kan man ju tycka att den inte är realistisk eftersom den saknar en klar och tydlig finansiering. Man kan ju inte lova allt till alla, men inte erbjuda en ordentlig och seriös finansiering.

  Men, vi bör även granska alliansens politik, och då särskilt den totalt havererade arbetsmarknadspolitiken. Speciellt är det viktigt att granska det här med FAS 3 i JUG.

  Detta därför att det nu kommit in mycket seriöst menade anmälningar till både svenska och internationella domstolar, men även till EU-domstolen där den som står bakom anmälan lyfter fram att eftersom FN:s universella deklaration om de mänskliga rättigheterna slår fast att ingen skall utsättas för ”slaveri eller träldom”, så måste EU-domstolen förbjuda Sverige att använda sig av FAS 3 i JUG tillsvidare.

  Detta har anmälaren verkligen stöd för i boken ”Lika i värde och rättigheter” som slår fast att argumentet om att FN:s Universella Deklaration om de mänskliga rättigheterna inte kan åberopas i svensk domstol är helt fel, och att FN:s Universella Deklaration om de mänskliga rättigheterna har förtur framför Europakonventionen.

  Frågan om lagligheten av FAS 3 och den rättslöshet som de som placeras där utsätts för måste tas på mycket stort allvar. Detta därför att det finns klart och tydligt i den svenska lagstiftningen att alla former av angrepp på person, ära och heder är helt förbjudet.

  Som juridiskt kunnig så tar jag sådana här anmälningar på mycket stort allvar. Detta därför att den enskilda individens rättssäkerhet har alltid företräde framför statens intressen.

  Det betyder att tillsvidare så bör inga nya tvångsplaceringar i FAS 3 göras utan man bör enligt mig stoppa användningen av FAS 3 så inte fler dumpas på arbetsmarknadens slutstation varifrån nästan ingen kommer ut levande.

 2. Vad menar du med att den inte är finansierad? De förslag som lagts är ju finansierade i den rödgröna budgeten, det är ju bara att läsa innantill.

Kommentarer inaktiverade.