Tillsättningen fortsätter

KUL att Mats Odell blir KD:s gruppledare i riksdagen. En fantastisk fin reträttpost från finansmarknadsminister. Påminner en del om Per Schlingmann som får en PR-post i statsrådsberedningen:

Per Schlingmann kommer att ansvara för statsministerns och regeringens samlade kommunikationsstrategi. Arbetet omfattar budskap och former för kommunikation av regeringens beslut och reformer. I uppdraget ingår hur kommunikationen kan präglas av ett framtidsperspektiv samt hur regeringen i ännu högre grad kan vara delaktig i samhällsdebatten och öka dialogen med allmänheten.

Annat smått och gott är att Caroline Szyber tar plats som ordinarie i justitieutskottet och ersättare i EU-nämnden med inriktning mot rättspolitiska frågor. Penilla Gunther som jag precis lärt känna fick ersättarplatser i arbetsmarknadsutskottet och konstitutionsutskottet.

About these ads