Ett paralyserande tillstånd

IDAG markerade landstingsoppositionen (M, KD, V) i Nyköping att den oheliga alliansen (S, FP, MP) handlat fel gällande arvoden. De valde helt enkelt att lämna det extrainkallade mötet i landstingsfullmäktige i protest. Marie-Louise Forslund Mustaniemi (KD) tycker att även om de klubbade igenom besluten var protesten en moralisk seger.

Hemma på min kylskåpsdörr har jag satt upp en bild på Göran Hägglund som tittar på en hyena som visar huggtänderna. Budskapet är ”Stoppa rofferiet”. I det här fallet handlade om att en gäng politiker tog mer av kakan än andra. De skrev om sina egna löner, även om den redan var hög. Sedan när de fick anmärkningar av revisionsbyrån så efterskänkte de sina egna löner i beslut som saknade stöd i breda överenskommelser.

Läs mer

Utmana levnadsvanor radikalt

BRA att socialstyrelsen tar upp nya riktlinjer för levnadsvanor för alkoholvanor, rökning, motion och matvanor. Det visar att det finns ett allmängripande behov av att läkare ställer rätt slags frågor till patienter.

Ibland är det lätt att glömma bort vad som kunde göras för att förhindra ett hälsoproblem. Ofta bemöts saker och ting som ett problem, men faktum är att det är lika mycket en möjlighet. För de som inte överkonsumerar alkohol, inte röker, motionerar regelbundet och har goda matvanor skulle kunna få ett eget belöningssystem inom hälso- och sjukvården. En morot som belönar deras beteende. En rabbatcheck till billigare tandvård eller dylikt. Poängen är att det ska löna sig att vara frisk och ta hand om sig själv.

De som har hälsoproblem ska naturligtvis få hjälp inom en rad inom olika former. Det är dags att sopa saker och ting under mattan när det går att lösa problemen på ett rimligt och resonligt sätt. Ibland är det helt enkelt viktigt att stå upp för något radikalt. Om det inte sker så sker heller ingen förändring.

Jag och min blogg

DEN ovärderlige bloggvännen Kent Persson har skrivkramp. Själv har jag drabbats av det flera gånger. I olika slags former. Efter riksting, efter Almedalen, efter Alliansbussen, efter valrörelser, efter träffar med högt stående kristdemokrater, moderater, centerpartister, folkpartister, socialdemokrater och så vidare, efter att ha stöttat olika personer, efter att varit på en ny plats och hälsat på otaliga människor. Efter…

Ibland har jag drabbats av panik att hänga ut, halstra, skvallra, bita ifrån och injicera mitt gift i en situation som jag tycker jag blivit orättvist behandlad. Ändå får jag acceptera att jag säkert blivit utskvallrad, utskrattad och bortmanipulerad av omgivningen under resans gång, men ändå skriver jag här. En gång 2005 frågade jag faktiskt Gud om hjälp. Det enda svar jag fick var:

Skriv.

Läs mer

Girighetskultur som saknar självinsikt

SPÄNNANDE att landstingspolitiker i Nyköping ställer till med en scen angående felaktigt utbetalade arvoden. Själv har jag fått möjligheten att följa detta på plats och det är naturligtvis olyckligt att det har skett. Samtidigt är jag stolt över Marie-Louise Mustaniemi Forslunds ledarskap i arvodesaffären där hon väckt debatten om girighet via Facebooksgruppen Stoppa rofferiet i Sörmlands landsting.

Under finansminister Anders Borgs tal nämnde han att bankerna hade ett ansvar att ha kontroll över girigheten. Då för att undvika en nästa lågkonjunktur och mörka moln över Europa. De molnen i sin tur påverkar reformutrymmet som avgör vanliga svenska människors vardag. När det kommer till arvodesaffären i Sörmlands landsting så har flera politiker ertappats med fingrarna i syltburken. Då främst i nittioprocentiga arvoden. Nu vill de fatta beslut i landstingsfullmäktige och rättfärdiga felen.

Läs mer

Joakim von Anka-politik

ALLIANSEN med finansminister Anders Borg har släppt sin budget. Centrala områden är stärkta arbetsmarknadspolitiska insatser, ökad kunskap och extra stöd till kommuner. Själv tycker jag det känns positivt med att Sveriges BNP återhämtar sig från 2009. Från -4,2 2009 till 5,1 under 2010. Produktiviteten, antalet arbetstimmar och sysselsättningen ökar. Arbetslösheten förväntas minska från 8,3 2010 till 6,0 2014.

Effekterna har varit större än förväntat, vilket gör att återhämtningen blivit bättre. Alliansen var ganska snabba på att komma med riktade insatser under finanskrisen, utan att ta på sig hela ansvaret för från konkursmässiga banker och företag. Att genomföra strukturreformer under finanskrisen var rätt enligt Anders Borg, då det gjorde att vi stod bättre under kommande år. Samtidigt finns det ingen anledning att ropa ”hej” när vi inte är över bäcken, utan snarare mitt i den.

Läs mer

Gränsen mellan martyr och egoism

BLOGGAREN Emma Opassande skriver:

Frågan är om “politiska bloggosfären” har nåt existensberättigande alls, kan jag komma på mig själv med att tänka ibland. Politiska partier vill gärna använda oss som gratis valarbetare, det är ju klart.

Själv har jag funderat länge på var gränsen går mellan martyrskap och egennytta. Egennytta är att använda andra människor till min egen fördel. En form av förlängd egoism. Martyrskap är att ge utan att ta emot. Balansen som jag funnit är att ge och släppa taget om resultatet. Det handlar om att inte styra andra människors upplevelser, utan lita på att de själva kan plocka ihop pusselbitarna. Sedan finns det människor som inte kan plocka ihop ett enkelt litet pussel av olika anledningar. Kanske är de upptagna av sin egen viktighet att de glömt att de tjänar omgivningen – hög som låg. Kanske har de skoskav. Dessa ”kanske” är inte viktiga av en anledning.

Läs mer

Söndagskrönika om krokben och frihet att lära

UTBILDNINGSMINISTER Jan Björklund underkänner Skolverkets idé att slopa kristendomens särställning i svenska läroplanen:

På lågstadiet berättar man i december för barnen varför vi firar jul, alla traditioner kring det och hur det gick till i Betlehem. Vid påsk gör man samma sak. Att vi skulle ägna samma uppmärksamhet åt de buddhistiska helgerna, det är inte möjligt. Skolverkets uppfattning är fortfarande att alla de fem stora världsreligionerna ska behandlas lika, och därför kör regeringen nu över myndigheten.

Här är det viktigt att påminna om att Sverige är ett demokratiskt land, men har också en säregen identitet. Det demokratiska är inte avsett för att vara självutplånande, utan för att stärka den egna identiteten. Det ska naturligtvis inte ske på bekostnad av andra religioner, men de som kommer hit till Sverige ska respektera vår identitet även om den skiljer sig från deras egen.

Läs mer