De vill ha kvar sitt gamla Sverige

Trenden i opinionsmätningarna bådar inte gott för samarbetet inom Alliansen. I värsta fall spricker den. I bästa fall tar sig både kristdemokraterna och centern sig i kragen och börjar bedriva en ansvarsfull politik som leder till att fler känner tillhörighet med respektive parti. Folkpartiet har fortfarande inte drabbats av de stänk av glömska från väljarna, men delar i stort sett samma plats som kristdemokraterna och centern.

Kristdemokraterna får 3,6. Går upp en smula från hängmattans morgontrötta 3,2. Centern tappar flåset med 1,1 procent och trillar ner 0,6 procentenheter över fyraprocentsspärren. Det lär vara varmt om öronen för både Göran och Maud. Att mätningarna svider ska gudarna veta. Moderaterna fortsätter glassa på soliga höjder. Storheten börjar bli ett besvärande eksem för de små. Lika impopulär som Bo Lundgren som stakade vägen och offrade sig för de nya moderaterna.

Vad för växlar ska dras av den här omfattande mätningen från DN/Synovate? (2.673 telefonintervjuer genomförda under tiden 10-26 januari)

Läs mer

Stängning av Internet får kritik

Situationen i Egypten har föranlett president Barack Obama att be de egyptiska myndigheterna att undvika använda våld som kan leda till förslut av liv. Han menar att de egyptiska medborgarna har universella rättigheter. Friheten att uttrycka sina åsikter på ett fredligt sätt. För första gången hör jag en amerikansk president säga att en regering inte har rätt att stänga av Internet, mobiltelefoner ”and to social networks that do so much to connect people in the 21st century”.

Även Carl Bildt kritiserar stängningen av Internet:

Fri informationstillgång är i det långa loppet långt bättre för förtroende och stabilitet än restriktioner och förbud.

Tänk, vilken positiv makt sociala medier har i ett nutida globalt samhälle.

Även i State of Union nämner Barack Obama även Internet (Facebook och Google) som en plattform för kreativa idéer (ca 11 min).

Bloggar: Gunnar Hökmark, Elias Giertz

Samarbete är bättre än konflikt

Har precis lyssnat på David Lega som hållit ett inspirerande tal om att alla människor har behov av att känna sig duktiga och beröm. Just nu har Peter Kullgren, Sara Skyttedal, Ebba Busch och Andreas Carlson talat om sina ingångar in i politiken. Har också hunnit vara på seminarium där bland annat Marie-Louise Forslund Mustaniemi talade om vikten av goda relationer.

Det är en positiv stämning. Över 1000 deltagare har anmält sig på kommun- och landstingsdagarna. Av de få diskussioner som framkommit har kritiken mot moderaterna varit sällsynt. Istället har det moderaternas framgångar varit en tydlig förebild som sporrat kristdemokraterna att bli ännu bättre. En del av smärtan var påtaglig igår när framtidsgruppen la fram sin rapport. Göran Hägglund var tagen av valförlusten för kristdemokraterna, men i stort så gick det bra för Alliansen. Medierna hakade naturligtvis på att strö salt över såren, men själv är jag övertygad om att den öppenhet som frammanats skapat ett nödvändigt debattklimat.

Läs mer

Fokus på relationslinjen

Göran Hägglund skriver om kristdemokraternas ideologiska föreställningar om samhällets behov av nära gemenskaper – relationslinjen. Det är inte svårt att hålla med. Behoven är många. Särskilt i ljuset av mobbning i skolor där 45,000 elever uppger att de någon gång fått taskiga sms, mejl, råa kommentarer, sparkar, slag eller tyst utfrysning. Även näthatet är något som diskuteras. Behovet av en särskild relationslinje tror jag är absolut nödvändig.

En sak som ligger mig varm om hjärtat är vikten av goda relationer. Det ligger i tiden med sociala medier. Ordet vänner har fått ny innebörd sedan Facebook dragit till sig över en halv miljard människor. Bloggar och kommentarsfält utnyttjas naturligtvis av högerextrema krafter som andas politisk morgonluft. Ett sätt att hantera detta medvetet tror jag är relationslinjen. Det handlar om att fokusera på goda relationer.

Läs mer

Att nära optimisten i sig själv

När Wikileaks har tillgångar till amerikanska officiella kommentarer och analyser av vad svenska politiker säger och gör i Irak och Jerusalem så väcker det bestörtning. Att i blixtens hastighet slå sig samman kring ”det handlar om tredjepartsuppgifter” handlar om att vinna tid. Julian Assange gör något som experter inom sociala medier tidigare insett att det förekommer pinsamma lekar om sanning och konsekvens. Få policyn gäller.
Kathleen Troia ”K.T.” McFarland som är säkerhetsanalytiker på Fox News uttryckte sig annorlunda i en bloggpost:

Let’s charge him and try him for treason. If he’s found guilty, he should be executed.

Den här sortens kommentarer väckte naturligtvis bestörtning när de ställs mot allmänhetens rättigheter att få ta del av information från politiska och militära källor, om vad som makthungriga politiker säger bakom ryggen på väljarna. Nu får allmänheten och väljarna veta detta. Frågan är om de verkligen vill.
Läs mer

Oseriösa arbetsgivare har ingen framtid

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) har vaknat. Tar bladet från munnen om riskerna med oseriösa arbetsgivare:

Det finns alltid risk för att insatser av det här slaget missbrukas av oseriösa aktörer som inte vill människor väl. Det är oacceptabelt.

Kristdemokraterna har redan lyft frågan och traskat in på moderaternas område. Det är naturligtvis inte meningen, utan väcka frågan som berör människor som hamnar i kläm. Själv tycker jag engagemang är positivt. Det kan missuppfattas, men betyder något. Dessvärre tycker de rödgröna annorlunda:

Samtidigt vill oppositionen ta bort samtliga jobbcoacher i ett läge där jobbchanserna ökar. De vill tillbaka till bidragspolitik och passiva program. Det är en politik som har prövats förut.

Respekten behöver upprättas för vanligt arbete. Arbetaren är alltid värd sin lön. Konstruerade som äkta. Samhället ska hjälpa människor med jobb. Allt ska naturligtvis ske inom rimliga gränser där ingen människa blir utnyttjad, eftersom det skadar bilden människan har om ett äkta arbete. Oseriösa arbetsgivare har ingen framtid.

Bloggar: Peter H och Johan W om välfärdsjobb. Almegabloggen om LO-jubel.

När världen vänder nytt vitt blad

Den inrikespolitiska kartan ritas om och snart världen vänder nytt blad. Krisen i Tunisien visar något speciellt. Arabiska länder längtar, ropar efter frihet. På 1800-talets frihet, jämlikhet och broderskap. Det demokratiska målet uppnås genom upplysning. Ekot från 11 september låter fortfarande: Fattigdom, girig korruption och våldsbejakande terrorism.

Hoppet finns där. Ingen vet om Tunisien klarar det. Hela vägen ända fram till demokrati. USA och Kina mäts mot varandra, ingen vill förlora supermaktspositionen frivilligt. Ändå är tonen förändrad. Ingen vill ha ett kallt krig. Tvärtom vill Kina växa och frodas, utan att förlora det ekonomiska försprånget.

Läs mer