Det kalla, nakna profitmotivet


Även Anders Häregård ser risker för alkoholrelaterat gatuvåld, men han menar att den nya matkulturen som växer fram främst i storstäderna kräver en modernisering av lagen.

Det stör mig att den nya matkulturen innebär uppluckring av alkoholrestriktionerna. Ytterst handlar argumentationen om god press, förbättrade servicemöjligheter och de som reagerar emot det kallas underförstått för reaktionära och föråldrade.

Själv skulle jag vilja se en mer öppen hantering av alkoholens konsekvenser i samhället. Förbudspolitiken är möjligen föråldrad med monopolistisk tvångsmetoder. Nu när alkoholbruket blir mer öppet kommer det också få konsekvenser med fler reaktionära rörelser. Min förhoppning är ökad medvetenhet i alkoholens konsekvenser för barn och familjer.

Det vi ser är att den svenska monopolmodellen i EU är på väg mot sitt slut. Här har säkert EU och alkoholindustrin fått igenom sin vilja. Mycket tyder på att vi kommit till slutstadiet, vilket Tryggve Ugland redan förutsade för tio år sedan i några välskrivna rapporter där han uttryckte sin skepsis.