Det där med utanförskap, vems bord är det?

Politik som skyller på andra är knappast konstruktivt. Det går inte lova allt till alla, men däremot går det att ta ett steg i rätt riktning – och det är oftast den politiken som vinner. Inom kristdemokraterna på regeringsnivå talas det ofta om att lyfta fram de goda exemplen. Det är andra människors nytta i samhället som kan skapa än mer nytta. Det är förhoppningen inom politiken. SSU, som jag oftast tar mig i pannan för när det kommer till deras retoriska utspel, har lyft fram ett konkret förslag som jag vill belysa denna söndag:

I Umeå har kommunen valt att satsa delar av budgetöverskottet på att anställa unga som är långt ifrån arbetsmarknaden i den offentliga sektorn. När modellen har prövats har man kunnat se förbättringar i välfärden samtidigt som ungdomarnas framtida anställningsbarhet har förbättrats markant.

Lennart Holmlund, (S), tycker att kommunens sätt att hantera ungdomsarbetslösheten är så ypperligt att det ska lyftas upp på regeringsnivå. Av 186 arbetslösa ungdomar är 111 ungdomar sysselsatta med jobb eller studier. 37 jobbar deltid eller heltid. 38 av dem är arbetssökande.

Nu har Alliansen skilt mellan arbete och studier, men däremot är goda förslag alltid goda förslag.

Det allvarliga med ungdomsarbetslösheten är att många unga aldrig får en bostad och heller inte erfarenhet av ett arbete. Jag har träffat på några ungdomar som aldrig har haft ett arbete eller slutfört sina studier från gymnasium. Depressionens vingar har varit förklädnaden, men när civilsamhället ställt sig på den svaga människans sida har det ofta fört med sig underverk, men kommunen har oftast förpassat dessa ungdomar till socialtjänsten. Katastrof för självförtroende och självkänsla, vilket inte märks i den psykiska statistiken.

Här behöver kommunen göra mer, men ofta har det varit svårt med att genomföra förslag. Det gäller inte minst här i Nyköping som trivs med närheten till Stockholm, men mycket mer är det inte. En del (unga under 30) tjänar så mycket som upprörande 7 kronor i timman, vilket ger dryga femtiolappen om dagen. Nyköping har precis som Umeå ett socialdemokratiskt styre. Den senare återfick makten 2010. Däremot går Nyköpings kommun back i år med tolv miljoner, så ungdomar som saknar arbete och utbildning kommer fortsätta vara lågprioriterat om inget görs åt saken.

I (S) budget för 2012 står ungdomsarbetslöshet med vid ett tillfälle:

Ungdomsarbetslösheten har minskat med 1,2 procentenheter och uppgår till 4,3 %, vilket är lägre än både riket och länet.

Just precis, det där med utanförskap, vems bord är det? Statsminister Reinfeldt ställer upp med att lyssna och arbeta i rätt riktning, men jag har svårt att tro att han klarar sig utan förslag från Allianskollegor som opposition.

Nu lyfter socialdemokraterna sina siffror. Stefan Löfven är handlingarnas man – och pratar inte så mycket som han handlar och förhandlar i tysthet fram samhällslösningar. Det är positivt för demokratin, och människor som ger sig i kast med samhällsproblemen och försöker skapa generella lösningar som är bra för alla är värd respekt, anser jag.

Än är det för tidigt att säga vad för konkreta förslag som kommer prioriteras av Stefan Löfven, men helt klart har hans närvaro redan väckt förhoppningar i både Umeå och SSU om en stärkt arbetslinje. På Aftonbladets retorikbyrå så är allt Reinfeldts fel, även om socialdemokraterna inte levererat särskilt mycket politik – däremot mycket soppa – under fem år i opposition.

Kristdemokraterna stärker också sina ställningar efter rikstinget. +0,9 procent i DN:s mätning, vilket är bra, men i mätningen så är partiet i den hårda opinionsverkligheten ute ur riksdagen. Nu är 0,1 försumligt, men helt klart klart går det i rätt riktning.

Fördelen är att kristdemokraterna sitter i regeringen och en just nu är bostadssektorn i skriande behov av förändringar enligt bostadsminister Stefan Attefall, vilket nu uppmärksammas av Veronica Palm, socialdemokraterna. Här tror jag det är viktigt att hitta en svensk modell som är attraktiv för oss.

About these ads

One thought on “Det där med utanförskap, vems bord är det?

Kommentarer inaktiverade.