Ingen vill känna sig kvävd

En lag för alltid med sig påbud, anmärkningar och undantag. Människor som står i gråzonen påverkas av lagar eftersom de inskränker på deras frihet. Å andra sidan utnyttjas denna frihet av människor som har onda avsikter. Vi har sett hur det amerikanska samhället vänt från öppenhet till slutenhet. Vi har fått se hur ett Irak faller i bitar och sakta reser sig, även om terroristerna gör motstånd.

På sätt och vis är politik märkligt. Ständigt en avvägning mellan olika intressen. Till slut är det lätt att tycka som alla andra bara för att få slut på konflikterna. Ibland kan det vara klokt att reagera, men då är det oftast egenintresset som anklagas tala, istället för det bästa för alla. Vad säger vår historia?


Jo, historien förtäljer oss att under andra världskriget så sympatiserade de flesta svenskar med nazisterna. Regeringen följde nazisternas befallningar och exporterade järnmalm som senare blev kanonkulor och pansarvagnar. En rätt så smutsig historia. Lyckligtvis dök Rauol Wallenberg upp och räddade Sverige undan den största delen av skammen, som kunde lett till att vi fått betala krigsskadestånd som Finland.

En annan historisk gigant är Sovjetunionen. Om Hitler var Europas bödel så tog Stalin med sig arvet att skapa skräck kring sin person. Ingen vet riktigt hur mycket blod som flutit i det stalinledda Sovjetunionen, men helt klart så sänder hans styre fortfarande kalla kårar till Europa. En del av det här gamla postsovjetunionen gör sig gällande i diplomatin till Syrien, där de fortfarande säljer militärt material.

Sverige säljer som bekant till Saudiarabien. Naturligtvis förnekas detta och likt många andra politiska frågor, som (ungdoms)arbetslösheten och ekonomin, så skyller moderaterna och socialdemokraterna i bästa fall på varandra. De andra partierna är på grund av sin storlek rätt så tama. Nu är riksdagsledamöter förpliktigade att hålla tyst om Sveriges intressen – och lyckligtvis har ingen skvallrat till mig vilket gör att mina spekulationer är högst kvalitativa gissningar.

Nu är Saudiarabien ett land som USA exporterar till, vilket gör att den svenska vapenexporten faller den amerikanska intresset i smaken. Men, tänk om Sverige hade exporterat vapen och intelligens till Syrien. Hur hade tongångarna då gått? Nu vet de flesta att det hade varit en omöjlig situation, men det är frestande nära att tänka att Sverige agerar i det kölvatten som uppstår mellan större intressen än sig självt.

Nu är Sverige ett exportberoende land. Vi säljer alltifrån träd, bilar och även vapen till omvärlden. Det skapar arbetstillfällen i vårt land. Lyckligtvis styr USA världen, vilket gör att demokratin inte känns så långt borta. Det är också ytterst USA:s intressen som styr svenska val – vilket säger en hel del om hur viktig Rauol Wallenberg är i dag för den svenska trovärdigheten att få spela på en global arena.

Samtidigt är vi lite tama hemma i Sverige. Nu när Pirate Bays grundare ska sitta av sina straff dyker Fredrick Federley upp och rör om i grytan. Och visst känns det lite läskigt att någon ska sitta och lusläsa allt vad vi skriver på våra datorer, bara för att de är nyfikna. På så vis får de också makten att rikta skamangrepp mot vår person om vi någonsin har möjlighet att utmana makten.

Så visst känns det frestande att som reagera som Fredrick Federley för att knipa några politiska poäng. Kristdemokraterna talar gärna om barnets integritet i relation till föräldern, när det kommer till medborgarnas nätintegritet i relation till staten råder fördömelsementalitet. Ja, det är lätt att dra snabba politiska poäng på ett gäng friåkare, men är inte vår gemensamma frihet värd någonting?

Nu tycker jag det är viktigt att upprätthålla integriteten. Samhället ska inte vara ett fängelse, utan det är viktigt att det finns en tillit och hög tolerans från statens sida gentemot medborgaren i frågor som rör den individuella friheten under förutsättning att ingen blir skadad. Samtidigt ska staten ha möjlighet att påverka samhället att gå i en viss riktning för att göra den mer hållbar över tid och även mer intressant att leva i. En stat som kontrollerar sina medborgare till den grad att de känner sig kvävda kommer ha många missnöjda medborgare. Det här är en balansakt utan dess like. En stat som skapar utrymme för medborgarna att lösa sina egna problem kommer ha många nöjda medborgare. Det kräver naturligtvis att politikerna litar på sina medborgare och medborgarna litar på sina politiker.

Media: AB, AB, DN, MUF