Regeringen satsar på svenska i Finland

Svenska språkets position i Finland är något som brukar vara ett hett ämne i den finska debatten. Många finländare vill lämna det svenska arvet i förmån för det finska. Samtidigt har det fram till postindustrialismens funnits ett behov av en nära anknytning till Sverige. Då på grund av närheten till Ryssland.

Idag är finska språket och kulturen mer självständigare än någonsin. Finland har på egen hand slutit sig närmare både USA och EU. Orter som Vasa och förorten Espo i Helsingfors som befolkats av ättlingar till svenska adeln och medelklassen har successivt förlorat sin starka ställning. Då i takt med att finländarna stärkt sin ställning på de områden som de var underlägsna.

I takt med att Finland stärkt sin status i omvärlden är situationen den motsatta. Många finlandssvenskar behöver hjälp att bevara sitt språk.

Själv tycker jag det är positivt med allt samarbete mellan Sverige och Finland.

Regeringen, Svenska nu

Går det lagstifta effektivt?

Rick Falkvinge (pp) skriver om den finska lagstiftningen efter IPRED, vilket visar sig inte fungerar, enligt Piratförbundet som bevakar just dessa ämnen.

En sak som inte gått förbi finländarna är de två skolmassaker som inträffat, vilka har Internet som höjdpunkt för bekräftelse för våldsdåden. Ofta har polisen stått som frågetecken. En kall och hård lagstiftning är därför knappast lösningen. Möjligen en moralisk debatt som gör att människor tänker efter fördelarna och nackdelarna med olika slags publicitet på nätet.

Att driva en blogg innebär ju någonting.

En alltför rigid lagstiftning tror jag ytterst handlar om osäkerhet och okunskap i ämnet, vilket visar hur svårt det är att lagstifta bland ettor och nollor.

Är svenskar intoleranta?

Den svenska vardagsrasismen är inte att leka med. När min familj flyttade från Finland till Sverige på 1970-talet så var den väldigt påtaglig. Ibland var det helt accepterat att förbanna finländarnas närvaro i Sverige på öppen gata. Det fanns ett grundmurad osäker föreställning för hur människorna var från Finland. Ändå, med tanke på att Finland varit en del av Sverige under 600 år så borde mentaliteten vara betydligt bättre mellan länderna.

I takt med att den svenska kulturen blivit en del av mig så kan jag förstå svenskarna på ett helt annat sätt. Någonstans där under ytan finns ett gott hjärta. Det går alltid att mötas som människor även om nationsgränserna är en del av den gemensamma kulturen.

Politiskt har det aldrig varit försvarligt med en strikt invandringspolitik i Sverige. Det tycker jag ger tyngd åt den här föreställningen att dela med sig av livets goda. I Finland däremot finns en del intoleranta toner. De är i sig inget oroväckande. Konflikten mellan finländare och svenskar är inte ny, utan handlar ytterst om fraktioner som aldrig lyckats bli så stora att de skulle utgöra något hot mot den allmänna synen på vänskap mellan länderna.

”Bästa samtalen är inte under kristider”

I fem timmar träffades USA:s högsta militära ledare i Europa, amiralen Mike Mullen, och Rysslands motsvarighet, general Nikolai Makarov vid Vantaa, som är Finlands motsvarighet till Arlanda, och ligger strax utanför Helsingfors.

De träffades civilt klädda och reste som affärsmän, vilket säger en hel del om det avspända läge som just nu råder mellan de två stormakterna. Från flygplatsen reste de till en närbelägen herrgård, Königstedt. För amerikanernas del handlar det om att övertyga att missilförsvaret i Polen är riktat mot Iran och skyddar inte bara Europa, utan också Ryssland, men också att normalisera relationen med Ryssland efter krisen i Kaukasus.

Mike Mullen sa efter mötet att det var troligen bättre att samtala när det inte är kris.

För finsk utrikespolitik är detta strålande att ha goda relationer med både amerikanarna och ryssarna.

HS/finska, HS/Svenska, NYT

Befogad oro för svensk försvars- och utrikespolitik?

Att svenska soldater och rådgivare deltar i Afghanistan är något som jag tycker vi svenskar kan gott och väl vara stolta över. Jag blev i vilket fall väldigt glad över att Sverige har trupper som aktivt deltar för demokratin skull.

Finland deltar endast med 108 man, vilket är förvånansvärt lite. Sverige har 375 soldater och en rad officerare som kommenderar i nära anslutning till USA-basen Mike Spann.

Det säger en hel del hur Sverige och Finland prioriterar utrikes- och försvarspolitik. Sverige har en aktiv utrikespolitik och genom en liten, men aktiv styrka i Afghanistan kan utrikesdepartementet förtjäna en del respekt i USA:s och Storbritanniens ögon. Finland har däremot inget behov av att närma sig USA, eftersom det satsas mer på nationell försvarspolitik och den egna självständigheten.

Att finländarna gick med i EU och antog euro har nog mer att göra med att det inte finns någon kung. Den symboliska makten är inget som direkt prioriterats – snarare har det funnits anledning att förankra sig i självständigheten.

Sedan är det väldigt lite information som går mellan regeringen och försvarsutskottet. Det är tråkigt, eftersom sekretessen mycket handlar om att inte oroa svenskarna i onödan. Här har politikerna ett gemensamt ansvar att öka statusen för försvarspolitiken, och inte enbart satsa blint på utrikespolitik.

Med det har jag inte sagt att svensk utrikespolitik är dålig. Det är helt klart Sveriges starkaste gren.

Finsk polis kritiserar Expressen

Enligt Journalisten har reportrarna på Expressen gjort hembesök hos anhöriga till den tio offren som blev skjutna i samband med skolmassakern i Kauhajoki. Reportrarna hade angett att de kom med sorgebud för att komma i kontakt med föräldrarna. Då prästen Kaj Engström för Rikskriminalen kom till platsen för att meddela sorgebudet fick han veta om att Expressen varit där. Den finska polisen har framför klagomål till pressattachén vid den svenska ambassaden i Helsingfors.

På nordens största morgontidning, Helsingin Sanomat, är Expressens oetiska agerande första nyheten. Svensk media har inte ens tagit upp incidenten.

Informationschef Irina Halling på Expressen anser att polisen skulle höra av sig till dem i första hand och inte till svenska ambassaden. Fortfarande är kritiken inte officiell, utan in-officiell. Hur det nu går ihop.

Finska källor: HS

Är Sverige en enda stor papperstiger?

Ja, den frågan är viktig att diskutera nu när utrikesminister Carl Bildt tar på sig rollen att företräda Georgien i dess relation med Ryssland. Jag tycker det är av historiska skäl felaktigt att jämföra Rysslands agerande mot Georgien med Nazityskland. Här handlar det möjligen om att Carl Bildt vill dra till sig omvärldens uppmärksamhet och stärka Sveriges roll i den globala arenan.

Ungefär lika motsträvigt som kungliga (Gustav III) Svenska Akademins ständiga sekreterare Horace Engdahl, fast i diametral riktning. Han påstår kategoriskt följande om litteraturen och författarna i USA:

USA är för isolerat, för trångsynt. De översätter inte och deltar inte i litteraturens stora samtal. Den okunnigheten är hämmande.

Nåväl, splittringen finns där inte bara mellan USA och Europa utan även mellan Europa och Ryssland, vilket påminner mig om att skadorna efter Babels torn fortfarande inte upphört att existera trots den digitala tekniken. I den politiska prestigeladdade tävlingen deltar OSSE:s ordförande och tillika finsk utrikesminister Alexander Stubb, USA:s utrikesminister Condoleezza Rice och vår utrikesminister Carl Bildt.

Nu leder kritiken till att Carl Bildt hoppar in som diplomat i relationen mellan Georgien och Ryssland, vilket Ryssland svarar med mild bojkott. Sverige har för övrigt en rik tradition att företräda andra länder i händelse av krig. Under andra världskriget var den svenska administrationen dess starka sida.

Dessvärre är det sämre med försvarspolitiken. Ja, ni vet, svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik hänger ihop. Dessvärre är Sverige inte ens medlem i NATO, vilket betyder att om Ryssland får för sig att trakassera Sverige med flygplan som åkt vilse så finns det inget skydd. Det finns heller inte mycket av försvar för att pressa tillbaka ett simpelt anfall med 20,000 man från Ryssland.

Lite samma galenskap är det med Horace Engdahl som öppet kritiserar USA.

Ordet ”missförstånd” är alltid en räddning. Sedan fortsätter papperstigern att leka kung på jorden. Då likt Gustav III.