När de förlorar pengar själva rör de om i grytan

Försäkringskassan behöver spara pengar. 150 miljoner i år och lika mycket nästa år. Då fattar generaldirektören Adriana Lender beslutet att skära ner på servicekontoren som betjänar allmänheten. Varken Göran Hägglund eller Lena Mellin är imponerade över beslutet.

Förutom att 150 miljoner är mycket pengar finns det smartare sätt att driva en försäkringskassa. IT-utvecklingen, som Lena Mellin pekar på borde leda till ökad automatisering. De administrativa kostnaderna borde minska och tillgängligheten öka. Tyvärr är det inte alltid så, eftersom det finns en grupp människor som saknar internetuppkoppling. Ofta är gamla vanor som blir ovanor som ställer till det. Här ska det naturligtvis finnas tid för de som behöver en nära kontakt. Särskilt för de många sjukskrivna som kan behöva råd och stöd under sin sjukdomstid.

Läs mer

Klantiga försäkringskassan

De nya reglerna i socialförsäkringen skapar nya rubriker. Det säger sig självt att en allvarligt sjuk människa ska hanteras med urskiljning och inte utifrån fyrkantiga regler. Det är också löjligt att påstå att detta är Alliansens fel.

Frestelsen för starka rubriker är ibland större än de framgångar som Alliansens politik fört med sig. Uppemot 65-70 procent har gått tillbaka till sina arbeten, och de som är allvarligt sjuka har fått gå tillbaka till sjukpenning efter omförsäkringen.

Tidigare artiklar