Norska pensionärer och svenska ungdomar

Ibland är det värt att läsa norska nyheter. 11,000 norska pensionärer flyttar till kommuner längst Vättern medan 10,000 unga svenskar för att arbeta i Norge. Det meddelar Aftonposten. Drömmen för de norska pensionärerna är en trerummare medan drömmen går i motsatt riktning för de unga svenskarna. De unga svenskarna tycker de norska svenskarna är smarta.

Totalt har norska myndigheter skickat 1,4 miljarder norska kronor, vilket är ungefär 1,6 miljarder svenska, över gränsen. Det är 500 miljoner norska kronor (569 miljoner svenska kronor) mer än för fyra år sedan. Egentligen är det här ingen ny idé, utan tidigare har svenska kungar beordrat folkförflyttningar till ödelagda platser för att befolka landet. Idag finns det ingen kung, men däremot finns det ekonomiska motiv bakom. En invandring som sällan problematiseras, eftersom de tillför något till de utdöende kommunerna som riskerar att försvinna om sisådär 50-100 år.

För de norska pensionärerna är levnadskostnaderna 50 procent lägre i Sverige än i Norge. Många norska pensionärer tillbringar sommarhalvåret i Sverige medan de bor runt Medelhavsområdet på vintern.