Att nära optimisten i sig själv

När Wikileaks har tillgångar till amerikanska officiella kommentarer och analyser av vad svenska politiker säger och gör i Irak och Jerusalem så väcker det bestörtning. Att i blixtens hastighet slå sig samman kring ”det handlar om tredjepartsuppgifter” handlar om att vinna tid. Julian Assange gör något som experter inom sociala medier tidigare insett att det förekommer pinsamma lekar om sanning och konsekvens. Få policyn gäller.
Kathleen Troia ”K.T.” McFarland som är säkerhetsanalytiker på Fox News uttryckte sig annorlunda i en bloggpost:

Let’s charge him and try him for treason. If he’s found guilty, he should be executed.

Den här sortens kommentarer väckte naturligtvis bestörtning när de ställs mot allmänhetens rättigheter att få ta del av information från politiska och militära källor, om vad som makthungriga politiker säger bakom ryggen på väljarna. Nu får allmänheten och väljarna veta detta. Frågan är om de verkligen vill.
Läs mer

Allt som är farligt kostar

Så har återigen en riktig kalkon dykt upp i relationen mellan USA och Sverige. Då att svenska företag stöder Iran med kärnkraftsteknologi. Själv har jag undrat varför det funnits en försiktig passivitet i UD:s relation med Iran. Nu är det inte längre så svårt att förstå sedan Wikileaks öppnat upp dörrarna till amerikanska ambassadens meddelande från 15 december 2009:

I upprepade diplomatiska hänvändelser om svenska företags verksamheter, till exempel Mahaco och Colenco var svenskarna passiva och agerade mycket långsamt med ständiga hänvisningar till antingen EU-lagar ­eller brist på egna lagar som ­hindrar dem från att agera.

Här är det naturligtvis ett rent och skärt handelsintresse som ligger i fatet. Allt som är farligt kostar. Möjligen har UD fått en allergisk reaktion till den amerikanska pekfingerpolitiken som dömer med ena handen och säljer med andra. Särskilt när det kommer till försäljningen av JAS till norrmännen där visade det sig att upphandlingen var uppgjord. Norrmännen valde F-35 Joint Fight Striker.

Personalpolitik och goda relationer

Personalpolitik är ett viktigt politisk område. Det handlar om att upprätthålla goda relationer och att få människor att växa i ens närhet. Att få människor att trivas och må bra – precis som jag ger mig själv tillåtelse till det. Det här tycker jag är ett viktigt område. Inom kristdemokraterna har personvalen lett till att konkurrensen varit viktigare än att attrahera nya väljargrupper, vilket framgår i den rapport som Framtidsgruppen lagt fram. Själv har jag stått utifrån och tyckt att det varit destruktivt. Inte nog att det är omänskligt, det är också kontraproduktivt och gynnar endast missnöjespartier som SD.

Politik som är destruktivt är byggd på misstro och gränslöst skvaller och negativ kritik. När den egna tillhörighetskänslan till det egna partiet är svagt är det lätt att bli elak – på andra människors eller partiers bekostnad. Det kallar jag för sandlådepolitik. En annan negativ sida som finns inom politikens område är att sticka huvudet i sanden. Oftast för karriärismen varit vägledande framför den egna personliga utvecklingen.

Den här bloggartikeln handlar handlar om personalpolitik, men även vikten av goda relationer i politiken och ett sunt självförtroende i den egna tillhörighetskänslan.

Läs mer

Torsdagsreflektioner

Här kommer en del torsdagsreflektioner om Wikileaks, SCB, arbetslöshet och Operation Payback.

Wikileaks
Konsekvenserna från Wikileaks har fortfarande inte blivit synliga. Det har i alla fall fått en del ironiska påföljder som att Claes Borgström och Carl Bildt som är politiska fiender fått en gemensam fiende. Frågan är om Julian Assange själv har gjort det klassiska misstaget att frysa fast med tungan på en lyktstolpe, eller om det är så att politikerna skjutit budbäraren.

Bloggar
Juridikbloggen, Marcus Fridholm

Läs mer

Smörjan på Internet

Julian Assange har retat upp USA och skapat en liknande situation som Sverige befann sig i när FRA-lagen skulle införas. Då var situationen det omvända. Ingen visste vad FRA skulle titta på. Nu i sin tur vet ingen stat vad Wikileaks ska granska. New York Times kallar Wikileaks för antisäkerhetsorganisation. Independent säger att USA för informella samtal med svenska tjänstemän om Assanges utlämnande. DN:s ledare menar att det är ”ingen konspiration”.

Göran Rosenberg tycker att det finns en antikultur kring debatten där det mesta är förutsägbart, men också oförutsägbart:

I den gränslösa debattkulturen finns ingen [---] gräns. Det privata har blivit offentligt och det offentliga privat. Det betyder att ingen längre kan vara säker på i vilket sammanhang det som yttras kommer att förstås eller missförstås. Det som yttras privat i dag kan spridas till vem som helst i morgon, vilket betyder att allt mindre av betydelse kan yttras vare sig privat eller offentligt eftersom sammanhanget är centralt för betydelsen av det vi yttrar.

Läs mer

Gud vet att amerikanarna också har ett ego

Wikileaks är speciellt för en framgångsrik politiker som gillar uppmärksamheten i det offentliga rummet. Där delas det ut kunskaper om politikers brister och styrkor. En form av inventering som egentligen borde ligga på den privata människans bord har nu istället blivit nyheter för hela världen. Det speciella är att kunskaperna kan missbrukas av de som kommer i kontakt med vederbörande, som blir tvungen att mobilisera en en motbild av sig själv, eller kapitulera till kommentarerna genom tystnad.

Sedan avslöjas Fredrik Reinfeldts ledarstil där han litar helt och fullt på Carl Bildt. Egentligen en icke-nyhet, men eftersom det är sagt mellan amerikanska politiska representanter så blir det en värdemätare på hur ärliga politikerna är gentemot sina egna, men även hur inställsamma de är mot amerikanarna som styrt världen ensam sedan 1989. Här går det att utläsa vad som är retorisk ideologi och vad som är faktiska omständigheter. Just den här brytningspunkten mellan ideologi/retorik och verklighet är grundläggande för den politiska förståelse.

Läs mer

En viss anonymitet skulle vara önskvärd

Wikileaks avslöjar att Norge valde USA:s F35 framför Sverige JAS Gripen. Aftonbladet har sammanfattat de amerikanska telegram som avslöjar hur affären gick egentligen gick till. Norge har liksom Finland (F18) valt närheten till USA efter andra världskriget och uttryckt detta genom att köpa amerikansk krigsmaterial. Sverige har genom sin unika storebrorsroll i Norden inte alltid lyckats vara övertygande. Trots neutraliteten har vi deltagit i diskussionerna i kraft av vår roll som storebror, men inte fått sålt någonting.

Sveriges storhet under andra världskriget var att sälja järnmalm till tyskarna. Det upphörde och istället blommade en industri som började sälja krigsmateriel. Den fick näring under socialdemokratisk styre trots ständiga diskussioner. Med ena handen har neutralitet varit det vägledande, med andra handen har krigsmateriel varit en viktig kassako för staten. Det är i detta sammanhang som Wikileaks ger glimtar om den svenska rollen. Grundlurad och blåst är invektiv som spelar på att Sverige haft en självklar ställning. Snarare har det varit att störst går först.

Läs mer